Op zoek naar de perfecte gezondheid

Tandarts, kaakchirurg, maar bovenal visionair dr. Weston Price heeft midden dertiger jaren van de vorige eeuw…