Op Uw thuiskomst wordt gerekend!

Op Uw thuiskomst wordt gerekend!

1 april 2018 0 Door Frederick
Vorige week schreven we in deze bijdrage: vrolijke Pasen en een mooie ‘Opstanding’ gewenst plus de mededeling dat de mysterieweg gaat over oorsprong, huidige toestand en bestemming van de ware mens, van wie de mogelijkheden tot ontwikkeling in ieder mens aanwezig is. In de bovenstaande zin staan veel termen genoemd die voor veel mensen geen alledaagse kost zijn. Als mens hebben we wellicht een beeld bij de wat de opstanding is, maar hoe zit het met die mysterieweg, oorsprong, huidige toestand en bestemming van de ware mens? Afgezien van de vraag welke mogelijkheden het dan wel zijn die in ons aanwezig zijn!
In ieder van ons zijn alle mogelijkheden en eigenschappen aanwezig om de terugreis te aanvaarden en te volbrengen!
De geschiedenis en herkomst van ons als mens is veel grandiozer en mooier dan de meesten van ons ook maar kunnen voorstellen. Het verdrietige is dat we op onze reis (onze levens) zover van die Bron af verwijderd zijn geraakt dat we onze goddelijke afkomst niet meer, kunnen, herinneren. Het is zo ongeveer als de parabel van de verloren zoon/dochter; zij/hij die het ouderlijk huis verlaat en zover van huis afdwaalt dat hij vergeet dat hij van koninklijke afkomst is. Totdat hij door armoede, ellende en verdriet uiteindelijk de weg terugvindt en daar weer met wijd open armen liefdevol ontvangen wordt. ­­Wij bevinden ons in een gelijkaardige positie als die verloren zoon; wij zijn die verloren zonen en de parabel van de verloren zoon is voor ons, als individu en als mensheid, bedoeld! Ooit hebben we als zielen ervoor gekozen het avontuur aan te gaan; het ouderlijk huis te verlaten en te gaan reizen. Die reis van ons heeft inmiddels aeonen lang (vele, vele, vele levens) geduurd en inmiddels zijn we zo ver van de bron verwijderd dat we volledig kwijt zijn dat we überhaupt een oorsprong hebben; laat staan dat we ons kunnen herinneren dat we van koninklijke ofwel van goddelijke afkomst zijn.
De persoon (ziel) die de terugweg aanvaardt en onderzoekt hoe weer thuis te komen is de mysticus en het pad dat hij volgt is de mysterieweg. Als het doel eenmaal weer bekend is, dan is het noodzakelijk te onderzoeken en te leren hoe weer thuis te komen. De route te plannen, de voorbereidingen te treffen en het traject dat gevolgd dient te worden te onderzoeken is de zogenaamde geheime kennis die ook wel gnosis wordt genoemd. (U kunt zich afvragen waarom dat geheime kennis is!) In ieder van ons zijn alle mogelijkheden en eigenschappen aanwezig om die terugreis te kunnen aanvaarden en te volbrengen. In de wetenschap dat het mogelijk is om veilig thuis te komen en met wijd open armen liefdevol ontvangen te worden.
Weer thuiskomen met die enorme schat aan ervaringen die we in al die levens opgedaan hebben is de reden dat we ooit deze grootse ontdekkingsreis zijn begonnen. Dat betekent dat we fantastische dappere zielen zijn die de moed hadden het bekende en vertrouwde te verlaten en op reis te gaan. We hebben het aangedurfd om het onbekende te gaan onderzoeken.
Anders waren we toch wel thuisgebleven zoals die andere zoon uit de bovenstaande parabel die veilig bij zijn vader bleef om het werk daar te doen.

Het ‘enige’ wat ons te doen staat is te beseffen dat we groots zijn, waaghalzen, moedige zielen en van goddelijke komaf. Om vervolgens te gaan onderzoeken (gnosis- geheime kennis) hoe weer thuis te komen en hoe die thuisreis veilig te laten verlopen. Dat we thuis zullen komen leidt geen twijfel en die glorieuze thuiskomst is onze hoogstpersoonlijk eigen opstanding. Hoe lang die thuisreis gaat duren bepalen we volledig zelf maar als het doel eenmaal bekend is kun je jezelf afvragen wat je tegenhoudt!
De betekenis van de kruisdood, die het grote voorbeeld Jezus ons liet zien is dat de dood niet bestaat. Het gaat niet om de kruisiging en het fysieke sterven maar het gaat om de verrijzenis, de opstanding, die hij liet zien en dat is wat we vandaag, 1e Paasdag, herdenken. Er is niets om bang voor te zijn dan alleen de angst zelf; en dat is, Goddank, niet meer dan een illusie.

Kom in de benen en ga op weg, het wordt tijd zo langzamerhand, op Uw thuiskomst wordt gerekend!