Meditatie, je inspannen om te ontspannen!

10 maart 2019 0 Door Frederick

Sommige mensen mediteren dagelijks en kunnen binnen notime een hersenstaat oproepen, waardoor zij in het diepste van zichzelf verkeren en/of hun lichaam de juiste opdrachten kunnen geven. Andere mensen hebben de grootste moeite om te mediteren; begrijpen het niet goed, vallen in slaap, zijn om de seconde afgeleid en geven er na 5 minuten de brui aan.

Weer andere mensen vinden mediteren zweverig, denken dat ze zich moeten hullen in een oranje kleed of stellen zich bij mediteren een eenzame monnik voor die op een berg leeft, iets wat velen niet ambiëren. Je kunt mediteren wetenschappelijker benaderen en bestuderen en dan kom je al snel uit bij het fenomeen van hersengolven en de betekenis en vooral de uitwerking ervan op het menselijke lijf en gemoed. We hebben een viertal gebieden van hersengolven: Bèta, alfa, thèta en delta en de frequenties hiervan zijn meetbaar. Bèta heeft een frequentiebereik van 14-30, alfa 8 – 13.9, thèta 4 – 7.9 en delta 1 – 3.9 hertz. De laatste 10 tot 15 jaar is er nog een groep erkend en dit is gamma. Gamma golven beginnen bij 38 Hz. en gaan door richting 80 Hz.

Iedere groep hersengolven correspondeert met een aantal fysieke en mentale eigenschappen; Bij gamma is er een zeer sterke mentale activiteit, angst en bewustzijn. Bèta o.a. met concentratie, opwinding, alertheid, angst, onbehagen, vechten of vluchten. Bij alfa horen ontspanning, superleren, ontspannen focus, lichte trance, slaperigheid, meditatie en het begin van toegang tot de onbewuste geest. In thèta hebben we toegang tot de remslaap, verhoogde creativiteit, trance, diepe meditatie en ook weer toegang tot de onbewuste geest. Delta tenslotte met de droomloze slaap, maar ook verlies van lichaamsbewustzijn en toegang tot onbewuste en (collectieve) onbewuste geest plus mogelijk toegang tot het (collectieve) onderbewustzijn.

Je ziet hier dus dat hoe hoger de frequentie is hoe groter de staat van paraatheid en alertheid is, tot een frequentie van 80 of hoger bij enorme spanning of doodsangst. Het lijkt erop dat de spanning (Hz) zo hoog wordt dat figuurlijk de ‘stoppen’ doorslaan. In deze staat produceert het endocriene systeem een hormoon die bekend staat als adrenochrome. Overspannenheid en een burn-out liggen beiden eveneens in de hogere gamma en bèta hertz gebieden. Het symptomen die te maken hebben met een voortdurende hoge hersenactiviteit waardoor de hersenen continue een topprestatie moet leveren zonder de mogelijkheid van ontspannen. Het autonome zenuwstelsel is voortdurend actief met de sympathicus en de parasympathicus die het lijf voorzien van adrenaline en cortisol. De vergelijking die je kunt maken is die van een auto die zonder ophouden gas geeft en weer afremt. Na verloop van tijd zal de boel doorbranden en geeft de auto er de brui aan.

Omgekeerd zie je dat hoe lager de frequentie is, de ontspanning toeneemt en sferen binnen het bereik komen die in de hogere frequenties niet toegankelijk zijn. Het zijn toestanden waarin je de waarnemer kunt zijn van de ‘gedachten onder de gedachten’ en van dialogen die plaats vinden terwijl jijzelf er geen deel van lijkt uit te maken. Het zijn de domeinen van het onbewuste of het onderbewuste. Het moge duidelijk zijn dat de activiteit die hier, dus onbewust, plaatsvindt een enorme invloed uitoefent op het ‘dagdagelijkse’ bewustzijn, ons handelen en de kwaliteit van onze gedachten en dus van ons leven.

Mediteren is voor veel mensen lastig omdat het veel te maken heeft met discipline en doorzettingsvermogen. Daarnaast is er in de samenleving niet veel consensus en begrip voor de mens die mediteert en dit maakt het voor velen een activiteit waaraan maar liever niet begonnen wordt. Eveneens is er weinig kennis over wat mediteren kan opleveren en vooral het doel wat hiermee behaald kan worden. Vraag je echter eens af waarom de grote Meesters als Jezus, Boeddha en vele anderen mediteerden? Wat wilden zij daarmee bereiken en waarom namen ze hier de tijd voor?

Zodra je meer weet wat deze verschillende frequentie staten en hoe je ze kunt herkennen als je erin zit, kun je jezelf trainen om bewust van de ene staat naar de andere te bewegen, op het spectrum van de hersengolfpatronen. Waardoor je grip krijgt op bijvoorbeeld het slapen als je dat wenst, door naar thèta te gaan. Of jezelf in een staat van leren, Alfa, te brengen waardoor je sneller leerstof opneemt. Of voor de optimalisatie van je intuïtie en voor je spirituele progressie in de delta sfeer. Het is kennis die kinderen al op jonge leeftijd bijgebracht zou kunnen worden in onze leer instituten.   

Mediteren tenslotte is een activiteit! Het is je actief inspannen om je te leren ontspannen. Àlles kunnen we leren, ook mediteren maar je moet het wel doen!