Kerstmis, en dan…!? Een Kerstverhaal. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Ruim 2000 jaar geleden is op 25 december het Jezuskind geboren uit een maagdelijke moeder en van een vader, Josef, die zijn vrouw, niet ‘gekend’ heeft. Een maagdelijke geboorte was eigenlijk ook weer niet zo bijzonder want grote namen als Gautama Boeddha, Sri Krishna, Osiris, Zoroaster, Hercules, Pythagoras en Plato en anderen zijn voortgekomen uit maagdelijke concepties!
Een andere overeenkomst van deze illustere figuren is dat ze geboren zijn op 25 december, inclusief Horus, Mithra, Adonis en Dionysius. Die datum valt direct na de zonnewende van 21 december; het moment dat de dagen weer lengen en er in mystieke zin sprake is van de (weder)geboorte van het (Zon)licht.
Door Jezus, en de anderen, uit een maagdelijke moeder geboren te laten worden zijn dezen tevens tot een goddelijke status verheven en ambassadeurs geworden van een Zon-God of Zoon van God. Een status die een normale sterveling nooit behalen zal.
In het jaar 325 AD vindt er een concilie plaats in Nicea, (een stad in Turkije die nu Iznik heet) en waar paus en bisschoppen van de toenmalige primitieve kerk samenkomen. Tot dat jaar 325 is er van een verenigde Christelijke kerk geen sprake en tijdens dat concilie wordt o.a. vastgelegd dat Jezus de Enig Geboren Zoon van God is en dat Maria’s maagdelijkheid, Onbevlekte Ontvangenis, een feit is. Van alle 12 apostelen worden alleen de evangeliën (ooggetuige verslagen) van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes overgenomen, met de nodige aanpassingen en interpretaties.

Evangeliën die pas na het jaar 80 AD geschreven zijn door anderen dan de apostelen zelf omdat de meeste van hen van eenvoudige komaf zijn en niet kunnen lezen of schrijven. Paulus en Thomas worden niet meegenomen in de leer hoewel het Evangelie van Thomas, gevonden in 1945 (Nag Hammadi) wel een heel bijzonder verhaal te vertellen heeft.
In het jaar 553 is er weer een concilie, nu in Constantinopel, en inmiddels is door een fusie met Rome de Rooms Katholieke Kerk ontstaan. De kerkwetten worden in dogma’s vastgelegd en velen die daar een probleem mee hebben; honderdduizenden (miljoenen?) laten in de loop van de komende eeuwen het leven.

Is het vreemd dat na duizenden jaren die vrede nog steeds niet komen wil en dat we er als mensheid maar niet in slagen om in vrede en liefde naast elkaar te leven? Hoe zit het met onze kerkleiders en politici die er maar niet in slagen om ons vredelievend te maken? Geven ze het foute voorbeeld of blijven we per definitie foutieve leiders kiezen? Of spelen we zelf ook een rol in dit drama?
Als Jezus op de normale manier verwekt is dan plaatst hem dat op het niveau van ons als mens en wordt hij daarmee uit de onbereikbare hoek gehaald waar kerken hem honderden jaren in gehouden hebben; hij wordt daarmee een mens onder de mensen; een mensenzoon!

Dat hij door studie en ontwikkeling uiteindelijk de Opgevaren Goddelijke Staat bereikt, is het Licht dat Hij op de wereld heeft willen laten schijnen. Immers, wat Hij heeft bereikt als mens, dat is voor ons toch ook haalbaar en moeten wij toch ook kunnen?

Kijkt u de komende dagen nog eens in de ogen van die Jezus baby en vraag u eens wat uw rol is in dit leven op deze planeet? Met Hem als voorbeeld moet het U toch ook lukken om de Zon te laten schijnen en de Geboorte en het Licht te vieren als mensen Zoon- of Dochter en als Ontwaakt Mens!

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Een zalig kerstfeest en een gezegend wakker nieuwjaar gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bezoek de prachtige webshop van HeartofArt, the Art of Giving, the Art of Living! Kunst en kwaliteit gaan samen. 

Klik Hier