Het pad van de Mysticus

Het pad van de Mysticus

4 maart 2018 0 Door Frederick
In het begin van onze jaartelling, die we kennen als de tijd na Christus (AD), ontstonden er door de leer van de persoon die we kennen als Jezus van Nazareth, een groot aantal zogenaamde mysterie scholen. Een mysterie school is een instituut waar de zogenaamde gnostische kennis (geheime leer) onderwezen wordt in het besef dat er meer dimensies zijn van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die je ook wel de boven-zintuigelijke wereld kunt noemen. Een werkelijkheid ook die meer is dan de tijdruimtelijke drie dimensionale wereld en de wereld van de logica die wij als onze ‘normale’ en geaccepteerde zintuigelijke dimensie kennen. Een werkelijkheid, waar we allen naar terug keren na afloop van dit fysieke bestaan en van deze belichaming. Het lichaam, of stoffelijke kleed, is een tijdelijk omhulsel waarin het (als ziel en geest) handig werken is in deze dimensie van de vijf materiële zintuigen.
Konrad Dietzfelbinger schrijft in zijn boek, Mysterie Scholen: “De situatie waarin de mens zich bevindt, is te vergelijken met die van een druppel water op het grote oppervlak van de oceaan. Het wateroppervlak is de zintuiglijke wereld, waarin de mens naar iets streeft, of zich gewoon maar laat drijven. Hij beweegt zich meer of minder bewust over dit coördinatensysteem van oorzaak en gevolg, al naar gelang zijn wensen, angsten, gedachten en herinneringen. De deeltjes van het oppervlak, de afzonderlijke druppels, schuiven en duwen elkaar volgens bepaalde wetten. Maar onder de druppels aan de oppervlakte ligt de hele diepte van de oceaan, met zijn ontelbare stromingen die de mens niet (bewust, FH) kent. Een tweede programma, machtiger dan dat aan de oppervlakte, werkt op hem in. Het omvat het eerste programma en bepaalt het; een programma dat ook wel het lot, karma of de wereld van de onzichtbare krachten wordt genoemd.

Het is de ‘tussenwereld’ van de goede en kwade ‘demonen’, het gebied van de doden, die ook wel de ‘schaduwwereld’ wordt genoemd”.
David Icke gaf onlangs een presentatie:‘Reptielen en entiteiten uit andere dimensies’, https://youtu.be/hS9lVZLszzY , (Nederlands ondertiteld) die via de link te zien is. In deze 34 minuten durende clip verbindt Icke de gnostische wetenschap van weleer met hetgeen nu plaatsvindt in onze huidige 3D wereld. Het is een heldere uiteenzetting van de noodzaak dat we dienen te ontwaken uit onze ‘zich-gewoon-maar-laat-drijven’ lethargische en apathische toestand en in te zien in welke richting we als samenleving en als individu, gaan. Icke praat over het succes dat de kerken geboekt hebben door de mens te verwarren over zijn (Goddelijke) afkomst en deze in de illusie te brengen van zondigheid en vooral uitzichtloosheid.
Die verwarring ontstond vanaf het jaar 150 A.D. door toedoen van de vroege kerkvaders, Ireneüs van Lyon, Tertullianus en later Augustinus. Zij besteedden hun leven aan de bestrijding van de aanhangers van de andersdenkenden; de zogenaamde ketterse stromingen ofwel de gnostici. De succesvolle bestrijding van de leer van de gnostici heeft de kerk door de eeuwen volgehouden met als zwart dieptepunt de moord op miljoenen mensen, vooral vrouwen (heksen!) in de duistere middeleeuwen en de uitroeiing van tienduizenden Katharen (Gnostici) in de 12e en 13e eeuw. Die strijd, met moord, vernietiging en verwoesting, gaat heden ten dage nog volop door; getuige de verschrikkingen die wij, de NATO en Allies, o.a. aanrichten in Syrië. De duisternis in de farmaceutische en medische wereld, de voedsel industrie, chemtrails en de planmatige vernietiging van natuur en planeet door bedrijven als Monsanto en Bayer.
Inclusief het meer en meer ontnemen van de vrijheden en verworvenheden van de mens getuige de ontwikkelingen onlangs in de Nederlandse politiek; denk aan orgaandonaties en het verbieden en onmogelijk maken (dus het invloed hebben op…) van referenda.
De mysterie scholen van toen en van nu leren dat de mens een eeuwige vonk is van het Goddelijke principe en dat iedere ziel haar eigen weg dient terug te vinden naar de Bron. Die reis terug is een volstrekte individuele en persoonlijke reis en queeste. Het moge duidelijk zijn dat de ‘tegenpartij’ er alles, maar dan ook alles aan doet om ons af te houden van informatie, kennis en inzicht over onze Oorsprong en capaciteiten en ons met alle geweld tegenhoudt onze herkomst te her – inneren! (dit is een werkwoord!!)

Het ontwaken begint, zoals David Icke dat stelt, met het verwerven van kennis en informatie. Zonder de weg te kennen, zonder geïnformeerd te zijn en zonder te weten waar je heen wilt wordt het verdomd lastig de weg, terug, te vinden. De kwalificatie van mysticus is een verworvenheid en status die in het verschiet ligt van eenieder die de ogen opent en op weg gaat. Altrea; een behouden reis gewenst!   
  • Bronnen: – Dietzfelbinger, K. Mysterie Scholen. – Macchio, J. P. Orthodox Christian  Conspiracy. – Moerland, B. De Katharen en de overwinning van de vrijheid.
    Altrea is de ‘strijdkreet’ van de pelgrims naar Santiago de Compostella.