Gezondheid

“Het aantal kankerdiagnoses neemt snel toe door vergrijzing en bevolkingsgroei”, was te lezen de afgelopen weken in de media. Op een van de grootste nieuwssites lazen we tevens de vele reacties van lezers op dit bericht. Wat opvalt is dat er zo weinig kennis is over dit onderwerp en dat mensen de media en elkaar napraten zonder zelf enig onderzoek gedaan te hebben (op een enkeling en uitzondering na).

Zonder kennis ben je overgeleverd aan … vul maar in: de huisarts, de oncoloog, je omgeving, de politiek, de (kanker)industrie. De kankerindustrie bestaat heus en deze en draait overuren en maakt fantastische winsten, en misschien nog vele anderen, waarvan de meeste geen serieuze en menslievende belangstelling hebben voor je gezondheid. Of voor het leven van de mens. Veel van de hierboven genoemde instellingen zijn winst gedreven ondernemingen en/of vinden het prettig om macht, controle, invloed, etc. te hebben over anderen en dus over ons leven en de kwaliteit ervan.

Wanneer je de moeite neemt om de jaarcijfers van de 10 grootste farmaceutische bedrijven te bestuderen (geen makkelijke klus, daarom doet 99% van de mensen dat niet) zal je concluderen dat er geen enkel bedrijf minder (kanker)medicijnen heeft verkocht dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral jubelende cijfers. Maar weet je dat je van heel veel medicijnen (mede door de chemische samenstelling ervan) juist kanker krijgt(!), bijvoorbeeld van de veel geslikte bloeddrukverlagers. Het is bijna niet te geloven dat je zelfs van cytostatica (kankermedicijnen) kanker kan krijgen.

Op een site van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid lees je het volgende: “ Werken met cytostatica is risicovol omdat deze kanker remmende geneesmiddelen zelf ook kankerverwekkend kunnen zijn. Ook kunnen ze mogelijk schade veroorzaken aan het ongeboren kind.” Al je dit soort berichten leest, wordt het dan niet eens tijd om je te verdiepen in de studies van onderzoekers, artsen, wetenschappers, auteurs, ervaringsdeskundigen, e.d. die geen financiële belangen hebben bij welke industrie dan ook en die hun jarenlange onderzoeksresultaten in een leesbaar boek hebben verwoord?

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel maar zijn er steeds meer deskundigen die opstaan en hun mond opendoen over wat er gaande is in de ziekte industrie. Voorbeelden hiervan zijn Dr. Mathias Rath, Dr. Henk Franssen, Dr. Gábor Lenkei en anderen. 

Uitgeverij Succesboeken heeft inmiddels 6 boeken uitgegeven op het gebeid van kanker preventie en er staan er nog meer in de steigers. Het is belangrijk dat we wakker worden en niet langer vertrouwen op wetenschappers, medici, overheidsfunctionarissen en mensen die heel veel moeite hebben met te zeggen: “We hebben het de laatste decennia bij het verkeerde eind gehad.”

Mensen die het bericht napraten en die als reactie schrijven dat het logisch is dat de kankerdiagnoses toenemen omdat we steeds ouder worden en kanker vooral bij ouderen wordt aangetroffen, moeten zich echt eens wat meer verdiepen in de materie. Er is een explosie van kanker gaande bij mensen jonger dan 60 jaar en we worden niet meer ouder. Kanker is inmiddels doodsoorzaak nr. 1.

Gezondheid is, in eerste instantie, onze eigen verantwoordelijkheid en niet van de dokter en… (vul maar in)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bezoek de prachtige webshop van HeartofArt, the Art of Giving, the Art of Living! Kunst en kwaliteit gaan samen. 

Klik Hier