‘Baking Soda’, de schrik van Big Pharma…!

‘Baking Soda’, de schrik van Big Pharma…!

4 augustus 2019 0 Door Frederick

Baking soda is zuiveringszout. Het is dus GEEN bakpoeder! Bakpoeder bevat een aantal stoffen, meestal alleen een carbonaat en een zuur. Als een carbonaat met water en een zuur in aanraking komt, zal het ontleden in verschillende componenten, waarbij ook koolzuurgas ontstaat. En precies om dat koolzuurgas is het bij bakpoeder om te doen. Het doet het baksel rijzen, tijdens het bakken. Hierbij ontstaan geen andere geur- en smaakstoffen, de smaak van het product zal dan ook niet aangetast worden.

Baking soda is soda-bicarbonaat en dus GEEN bakpoeder, dat je simpel kunt vertalen met ‘baking powder’ in het Engels. Het zijn allebei chemisch samengestelde producten. Dus even duidelijk: bakpoeder (Baking powder) zorgt er vooral voor, dat er gas gevormd wordt (om een rijzing tot stand te brengen). Baking soda heeft een gashoudend effect, m.a.w. het gevormde gas wordt vastgehouden. Het zuiveringszout is in elk geval verkrijgbaar bij de drogist. Tot zover even deze inleiding met het oog op de zuivere definitie en onderscheid met bakpoeder…!

Baking Soda of zuiveringszout:

De wérkelijke opponent van Big Pharma.

Niemand zal bijna kunnen geloven, dat iets wat zó goedkoop en simpel is, zoals Baking Soda dat in feite is, in staat is om de effectiviteit van de meest kostbare farmaceutisch-chemische medicijnen niet alleen te evenaren, maar ver achter zich te laten. En als je het niet geloof, laat dit artikel dan je gids zijn in dezen. Het is vooral in de VS als volkswijsheid bekend, dat Baking Soda of zuiveringszout in staat is een algemene verkoudheid effectief te bestrijden, náást het bijdragen in de bestrijding van allerlei andere kwalen en kwaaltjes.

Maar waarom is alle informatie rondom dit product min of meer in de doofpot aan het belanden…?  Een van de auteurs van de vele artikelen over zuiveringszout, kwam een aantal mensen tegen, die hem bezworen, dat het spul had geholpen om hun kanker te overwinnen, waarna hij op deze hints ging zoeken. Hij kwam daarbij de volgende informatie tegen:

“Wanneer je zuiveringszout (baking soda) oraal inneemt, met water met een hoog magnesiumniveau, én wanneer je het transdermaal (via de huid dus) laat inwerken in een medicinaal bad, dan wordt het een eerste klas medicinale behandeling van kanker, nierziekte, diabetes, griep en simpele verkoudheden. En niet in de laatste plaats, vormt het een belangrijke buffer voor blootstelling aan straling, waarbij je niets anders kunt concluderen, dat baking soda door iéderéén gebruikt zou moeten worden”…

Mark Sircus
Eén van de mensen die absoluut overtuigd is van de werking, de hoog-potentiële werking van baking soda of zuiveringszout, is Mark Sircus (AC., OMD). De informatie die je in zijn boek ‘Sodium Carbonate, rich men’s poor men’s cancer treatment’, vindt, vormt voor mensen met een ‘open mind’, een onbevooroordeelde geest, simpelweg heel belangrijke informatie. Het kan voor anderen weer té ver van hun bed zijn, maar het zuiveringszout is niet de énige simpele en natuurlijke remedie tegen heftige aandoeningen, waar de medische wereld over wil praten…!

Er zijn 1000 redenen om baking soda te gebruiken, aldus Mark Sircus, maar volgens hem is de belangrijkste constatering dat sodium bicarbonate een natuurlijk middel is, dat nog onszelf, noch onze kinderen en het milieu nadelig beïnvloedt, doordat het geen chemische middel is, dat de natuur schaadt in een of andere negatieve manier. Zuiveringszout wordt overal in de natuur gevonden, in zeeën en in de aarde, in ons natuurlijk voedsel en in onze lichamen.

Feitelijk is de belangrijkste functie van het zout de neutraliserende eigenschap ervan, waardoor het buitengewoon effectief als medicijn is, in deze tijden van vervuiling en ‘vergiftiging’. Dat is ook preciés de reden dat zuiveringszout, ‘Baking Soda’ of Sodium bicarbonate wereldwijd voor vele doelen wordt gebruikt, sinds tientallen jaren. Maar de kennis rondom zuiveringszout lijkt steeds meer vergeten te worden. Vooral, zo blijkt volgens Sircus vaak, omdat mensen niet (meer) kúnnen geloven dat het simpele goedje zo effectief werkt.

Zuivering en ontgifting
Zuiveringszout wordt routinematig al door velen gebruikt bij het voorkomen van een té hoge invloed van het gif van bijvoorbeeld chemotherapie en straling op mensen. De invloed van deze negatieve zaken op de nieren bijvoorbeeld is verwoestend. Een manier om dit te voorkomen, is het innemen van zuiveringszout volgens de aanbevolen hoeveelheden. In relatie tot Bicarbonaat, blijkt feitelijk dat miljoenen mensen wereldwijd, óf deze stof consumeren via de bicarbonaat-ionen in het drinkwater, óf ze zijn ermee behandeld in medische centra, ziekenhuizen en/of EHBO-afdelingen. Het komt erop neer dat ‘baking soda’ dagelijks de levens van veel mensen redt.

Levensbedreigende astma kan bij kinderen bijvoorbeeld resistent zijn voor behandeling met bronecho-dilatoren en systemische corticosteroïden. Maar recent onderzoek toont aan dat toediening van zuiveringszout intraveneus (IV) significant kan bijdragen tot een goede PH-balans en PCO2-waarde in het lichaam van kinderen met een levensbedreigende astma.

Zuiveringszout of Baking Soda’ is gewoon in veel winkels te koop, zoals deze bij ‘De Tuinen’.

Baking Soda en de behandeling van kanker…

En aan de ‘University of Arizona’ is men bezig met onderzoek naar het gebruik van zuiveringszout bij de behandeling van kanker. Robert J. Gillies en zijn collega’s hebben bewezen dat een voorbehandeling van tumoren bij muizen, door middel van sodium-carbonaat, resulteert in een mindere verzuring in het gebied rondom de tumoren.  (Raghunand 2003) Het blijkt volgens de onderzoekers, dat een dergelijke behandeling bijdraagt aan het ‘anti-tumorgedrag van het lichaam’.

Zuiveringszout bij de was, maakt dat er ook daar ‘zuivering’ plaatsvindt.

En dit jaar zijn dezelfde onderzoekers tot de conclusie gekomen dat zuiveringszout de PH-waarde van de tumor zélf verbetert (meer alkalisch) en daarbij ook nog eens spontane metastases voorkomt…! Metastases zijn uitzaaiingen van het tumorweefsel. (Robey 2009). Zij toonden specifiek aan dat het oraal innemen van sodium bicarbonaat/zuiveringszout/baking soda de pH-waarde van tumoren verbetert en daarbij de formatie van uitzaaiingen voorkomt, bij muizen die met borstkankercellen waren geïnduceerd. Daarbij werd ook nog eens een aanmerkelijke vermindering van de aantasting van lymfklieren geconstateerd…!

Tot groot ongenoegen van veel voedseldeskundigen en orthomoleculair experts, is de laatste tientallen jaren een heftige toename waar te nemen van de ongezonde zuurtegraad (pH-waarde) van het menselijk lichaam. En zoals je weet, is een pH-waarde die uit balans is, de oorzaak van het verstoren van de cel-activiteiten en -functies tot extreme niveaus, wanneer de neutrale pH-waarde verder zakt.

Excessieve zuurtegraad leidt onherroepelijk tot cellulaire afbraak, die op haar beurt weer zorgt voor serieuze gezondheidsproblemen, zoals kanker, diabetes, vaat- en hartafwijkingen, botontkalking en een brandend gevoel in de borst. Het blijkt dat biologisch leven het best tot zijn optimale werking komt, wanneer het in een niet-zure omgeving (Basisch), waarbij opnieuw duidelijk wordt, wat voor een belangrijke rol Baking Soda/Zuiveringszout hierin kan spelen.

Keer op keer blijkt dat ‘Baking Soda’ één van de meest nuttige middelen is op de planeet, waarbij het ook duidelijk wordt, dat farmaceutische bedrijven wereldwijd niet willen, dat mensen en vooral medische personeel hiervan op de hoogte raakt. Maar alle simpele mensen zijn op zoek naar alternatieve behandelingen voor kanker, nierziekten en andere aandoeningen, waarbij zuiveringszout voor hen een belangrijk medicijn in deze situatie kan zijn. Maar pas op voor verontreinigde ‘Baking Soda’; vanzelfsprekend dat je biologisch zuiveringszout dient te gebruiken, waar dus GEEN aluminium in aanwezig is…!

Dr. Boris Veysman is gespecialiseerd in ‘nood-medicijnen’, die snel toegediend moeten kunnen worden en vanzelfsprekend effectief zijn. Hij is werkzaam in het ‘Robert Wood Johnson University Hospital’ in New Jersey en beschrijft één van de indringende voorbeelden/ervaringen uit de zijn praktijk in de nood/EHBO-kliniek: “Op onze afdelingen noodgevallen is het altijd rumoerig, maar vandaag klonk het schreeuwend uit de mond van de dienstdoende zuster, toen ze ‘NIET ADEMEN” schreeuwde en naar ons toerende, terwijl we een rolstoel duwden. Een witte, magere vrouw is omgezakt en ziet volledig grijs. En zonder enig bewijs van ‘Niet bij bewustzijn brengen’, is er geen enkele twijfel.

‘Click en ‘klang’ en daar heeft de patiënt al een buis in haar keel, binnen enkele seconden. Ik ben bezig met de borstkas-ademhaling. Op de monitor is niets anders te zien bij haar hartslag dan een vlakke lijn. Geen hartslag te bekennen. Ik probeer de kunstmatige beademing te synchroniseren met de woorden die ik mezelf hoor uitspreken, en die roepen om een externe hartslagregelaar. Ik pomp haar borstkas met mijn handen, terwijl ik denk: ‘Hartstilstand…. Nadát ze binnen kwam lopen… met kanker… met chemo in haar lijf’….

Deze kunstmatige ademhaling gaat volstrekt niet volgens het boekje. ‘Geef me 2 ampullen bicarbonaat’ roep ik tegen de zuster. Via het keelpijpje is het binnenbrengen van dit middel met water een kwestie van enkele seconden. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het extreme zuurgehalte van het bloed, gecorrigeerd wordt.  En dat zuurgehalte is in mijn gevoel, precies de oorzaak van het wegraken van deze vrouw. Uiteindelijk arriveert ook de externe pacemaker en kunnen we met elektrische schokken van 80 slagen per minuut, haar hart weer gaan stimuleren om te gaan kloppen. Vervolgens is het allemaal achter de rug; de patiënt is stabiel…!”

ONMISBAAR…!
Baking soda (sodium bicarbonate) doet zijn naam en faam als ‘eerste hulpmiddel’ voortdurend eer aan. Het is het ultieme werkpaarden-medicijn waarvan feitelijk ELKE ouder en/of gezondheidsprofessional op de hoogte zou moeten zijn. En… routinematig zou moeten (LEREN) gebruiken. Wanneer het dan ook nog eens gebruikt wordt, met andere natuurlijk middelen, zoals magnesium-chloride en iodine, heeft iedereen een ‘triniteit van medicinale superhelden’ bij de hand, die borg staan voor de uitvoering van ‘medische wonderen’ in één enkele handeling.

En feitelijk hebben we het over een ‘serieus medicijn’, als we spreken over sodium bicarbonate. Het blijkt ook dat zuiveringszout uiterst voordelig werkt bij hartmassage. Het vroegere en meer frequente gebruik van sodium bicarbonate wordt in verband gebracht met hogere overlevingskansen en met betere lange-termijn uitkomsten op het neurologische vlak, tijdens noodgevallen. En dat is vanzelfsprekend, als je bedenkt dat bicarbonaat aanwezig is in bijna alle lichaamsvloeistoffen en -organen en daarbij een belangrijke rol speelt in het handhaven van de zuurtegraad…!

Een tekort…!?
Dat betekent ook dat een TEKORT aan bicarbonaat in het lichaam, één van de meest ondergewaardeerde medische diagnoses is, op deze planeet, hoewel het wellicht één van de meest voorkomende is…!  Naarmate een persoon dus een hogere zuurtegraad heeft, of een relatief tekórt aan bicarbonaat-ionen, dan zal dit zijn tol eisen op de gehele menselijk fysiologie. ELKE biochemische reactie is gevoelig voor pH-waarde (zuurtegraad) van het lichaam, waarbij met name de enzymen in ons lichaam hier extra gevoelig voor blijken…! En ons voedingspatroon speelt ook hier weer een essentiële rol, om de goede zuurtegraad in ons lichaam te behouden. Het meeste welvaartsvoedsel geeft aanleiding tot verzuring van het lichaam, of in andere woorden, tot ‘ongezonde waarden van de pH-graad in het lichaam’.

Een ‘voetbad’ met zeezout en baking soda, stelt het lichaam in staat om essentiële zaken op te nemen via de (voet)huid…!

Dr. Eric Chan (Pangaea Clinic of Naturopathie in Richmond) hierover: ‘Ik gebruik altijd bicarbonaat op een intraveneuze wijze, als natuurlijke manier om patiënten te behandelen, die consequent negatief en/of allergisch reageren en/of chemische overgevoeligheid hebben. Het is een uitgelezen therapie om de allergische reacties van mensen, in de herfst en winter mee te behandelen.
Het is bijzonder om te zien, hoe deze baking soda of bicarbonaat in staat is, bijna diréct een allergische reactie of astmatische aanval te stoppen. Om de hele simpele reden, dat deze reacties niet kunnen voortduren in een alkalische omgeving.
Sommige van mijn patiënten hebben ook baat bij het nemen van een alkalisch drankje, voordat ze gaan slapen, om de negatieve reacties op chemische symptomen te verminderen. En in deze toedieningen zie ik bijna geen distolerantie bij mijn patiënten. 

Toediening van een alkalische buffer in het weefsel van zieke patiënten, maakt dat zij zich bijna altijd een stuk beter voelen. Dit is met name het geval, zoals gezegd, bij gevoelige patiënten, die chemische stoffen in het lijf hebben. Daarbij is baking soda/zuiveringszout een middel om het lichaam de gelegenheid te geven, zich te herstellen van de giftige prikkels van buiten. Meestal geef ik intraveneuze injecties met zuiveringszout met een regelmaat van 2x per week, gedurende een periode van 4 tot 5 weken. Sodium Carbonaat is dus een erg effectieve manier om DIRECT op cellulair niveau gezondheid te verbeteren.”

Tot slot
Sodium bicarbonaat is daarmee een door de tijd gelouterde methode om het bicarbonaat-niveau van het lichaam terug te brengen naar normaal niveau. Het is anorganisch, erg alkalisch en ondersteunt, evenals veel andere minerale stoffen, een enorme lijst van biologische functies van het menselijke lichaam. Sodium bicarbonaat is dus een fysiologische basis voor lichamelijk welzijn.

Ga zelf op zoek op het internet naar de mega-toepassingen van Baking Soda, in en om je huis, voor je welzijn en letterlijk ‘de balans van je lichaam’…!

Het boek van Mark Sircus is een vraagbaak op het gebied van sodium bicarbonaat. Bijdragen van universiteiten, ziekenhuizen en klinisch artsen, maken het plaatje compleet rondom dit in de vergetelheid dreigend te geraken middel. ‘Baking soda’ is dus simpelweg een essentieel medicijn, waar geen enkele intensive-careafdeling noch eerste-hulp-afdeling van zonder zou kunnen.

CO2… Rommel of onmisbaar…?

Het boek van Mark Sircus besteedt een groot deel aan het begrip rondom de fraude van het etiketteren van CO2 als ‘giftig gas’. Carbon Dioxide (CO2) blijkt een essentieel onderdeel te zijn van de werking van het ‘geheim’ van sodium bicarbonaat (baking soda), dat zich in de menselijke maag tot CO2 omvormt, wanneer het wordt vermengd met water. Zoals je merkt zijn sodium bicarbonaat, CO2 and zuurstof (O2) allemaal met elkaar verbonden. En alle drie deze stoffen zijn essentieel voor het biologische voortbestaan op onze planeet Aarde. CO2 is net zomin giftig als water dat is…!
Sodium bicarbonate (Baking Soda) is waarschijnlijk een van de meest nuttige stoffen ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat farmaceutische bedrijven willen dat kennis van zuiveringszout, uitermate beperkt blijft; dat het middel wordt afgeschilderd als ‘kwakzalverij’ en ‘volkswijsheid’… Baking Soda, zuiveringszout of Sodium Bicarbonaat, hoe je het ook wilt noemen, is een BELANGRIJK MEDICIJN, van het veiligste soort, en blijkt ESSENTIEEL bij de behandeling van kanker, nierziekten en andere aandoeningen…!

Artikel overgenomen van: Wanttoknow 2014